İnsan hayatını ve kalitesini etkileyen faktörlerin başında gelen ekonomiyi; coğrafi faktörler, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar ve isteklerle beraber endüstri için olmazsa olmaz doğal kaynaklar etkiliyor. Tabii ki bu doğal kaynakların arasında da en önemli rolde de petrol var.

Sürekli olarak dünyanın artan enerji ihtiyacı, petrolün önemini arttırmaya devam ediyor. Son dönemde alternatif enerji kaynaklarının kullanım oranlarının artmasına rağmen petrol konumunu koruyarak, dünya enerji ihtiyacının yüzde 40’ını karşılamaya devam ediyor. Ayrıca ulaşım sektöründe çarkların dönmesini sağlayan petrol, kullandığımız temel ihtiyaç maddelerinin çok önemli bir kısmının hammaddesini de oluşturuyor.

Global bir köy olmaya doğru ilerleyen dünyamızda, dolaylı ya da doğrudan petrole bağlı olduğundan petrol fiyatlarındaki gelişmeler ekonomiyi de doğrudan etkiliyor.

Bu etkiler iki şekilde görülebiliyor:

Petrol ithal eden ekonomiler üzerindeki etkileri;

I . Petrol fiyatlarında yaşanan artışlar, ülkenin milli geliri üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Bu etkiler, milli gelir içindeki payına ve ülkenin petrole olan bağımlılığına göre değişebiliyor. Bir ülkede petrol harcamalarının milli gelir içindeki payı yüksekse ve ayrıca, bu ülkenin petrol tüketiminin azaltılarak diğer alternatif enerji kaynaklarına yönelme olanakları kısıtlı ise, yüksek petrol fiyatlarının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi artabiliyor.

II . Yüksek petrol fiyatlarının makro ekonomik hedefler ve özellikle yüksek petrol fiyatlarına uyum sağlamak amacıyla, yürütülen politikaların sonuçları açısından da önemli etkileri olabiliyor. Yüksek petrol fiyatları doğrudan girdi maliyetini arttırmakta ve bu durum, üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına ve dolayısıyla enflasyona neden oluyor. Yükselen petrol fiyatları, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin cari açığının büyümesini sağlıyor.

III . Yüksek petrol fiyatları, petrol ithalatçısı ülkelerin milli gelirlerinin azalmasına yol açıyor. Bu ülkeler petrol tüketimlerini petrol fiyatı artışları oranında azaltamadıkları için milli gelir içerisinde toplam petrol harcamalarına ayrılan pay giderek arttığı için diğer harcamalara ayrılan pay azalıyor.

Petrol ihraç eden ekonomiler üzerindeki etkileri;

I . Yüksek petrol fiyatları petrol ihraç eden ülkelerde, doğrudan ihracat gelirlerini arttırmakta ve dolayısıyla milli geliri arttırıcı yönde etki yaratmaktadır. Aslında petrol üreten ülkeler, ekonomilerinin enerji sektörüne bağımlı olması nedeniyle, düşük petrol fiyatlarının kendi ekonomilerine daha fazla zarar verdiğini ifade etmektedirler.

II . Petrol üreten ülkeler, tüketici ülkelerin petrol ürünlerine uyguladığı ağır vergilerin yarattığı petrol fiyatlarındaki dalgalanma yüzünden fiyatlar üzerinde tam hakimiyet kuramamaktadırlar.

III . Yüksek petrol fiyatları petrol ithal eden ülkelerden petrol ihraç eden ülkelere gelir transferine yol açarak, ülkeler arasındaki gelir dengesizliği artmaktadır.

Petrol fiyatlarındaki değişimleri takip edip, yatırımlarınıza yön verebilmek için yatırımcı dostu ödüllü ve lisanslı GCM Forex‘ten ücretsiz deneme hesabı açarak, 100.000 dolarlık sanal para ile tecrübe sahibi olabilirsiniz. Ayrıca GCM Forex’in alanında uzman danışmanlarından petrol işlemleri hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

GCM Forex’den ücretsiz deneme hesabı açmak için buraya tıklayın.