Son günlerde Mısır, Tunus, Libya başta olmak üzre Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da ki siyasi kaos dönemi Dolar, Euro , Altın ve petrol fiyatlarının yükselmesine sebep olmaktadır. Özellikle Mısır ve Libya’nın petrol ihracatı yapan iki önemli ülke konumunda olması uluslararası piyasalarda petrol fiyatının oldukça yüksek seviyelere ulaşmasını sağladı.

Libya’da iç huzursuzlukların önce iç savaşa dönüşmesi ve bu duruma ABD, İngiltere ve Fransa’nın müdahale etmesi ile bir çok ülkenin taraf olduğu ve hızla yaygınlaşan bir savaş halini alması piyasadaki bir çok yatırım aracını etkiledi. Her alarm durumunda olduğu gibi ilk olarak altına olan talebin artması ile altın fiyatlarının yükselmesi beklenen bir gelişmeydi. Libya’nın dünyaya petrol ihracatı yapan ve ciddi miktarda petrol rezervlerine sahip bir ülke olması ise petrol fiyatlarının artmasına sebep oldu. Çünkü Dünyaya Petrol İhraç Eden Ülkeler yani OPEC üyesi olan Libya’nın içinde bulunduğu durum petrol ihracat süresinin normalden çok daha uzun süreceğini gösteriyor. Savaş halinde olan ve siyasi belirsizliğin hat safhada olduğu, bırakın petrol üretmeye devam etmeyi insanların canının derdine düştüğü bir ortam söz konusu iken petrol üretiminin olağan şekilde devam etmesi mümkün olmadığı gibi bir de Libya’nın en önemli petrol kenti olan Brega’nın ele geçirilmiş olması’da petrol üretiminin olmamasının en büyük sebepleri arasında yer alıyor.

Libya’nın bu günkü durumu ve petrol ihracatının aksaması , tüm dünyanın yakından takip ettiği bir durum olması sebebiyle petrol üreten ülkelerdeki siyasi istikrarsızlığın petrol üretimine ve petrol fiyatlarına olan etkisinin en güncel örneğidir.

Petrol üretiminin riske girmesi veya riske gireceği beklentisinin oluşması, petrol fiyatlarında artış meydana geleceğini düşünen yatırımcıların ,petrole yönelmesine sebep olmaktadır. Bunun sonucunda ise petrol fiyatları ilk etapta yoğun talep sebebiyle yükselmektedir. Bu durumda petrol fiyatlarının hangi seviyelere geleceğini belirleyen ise beklentilerin gerçekleşmesi veya yükseliş beklentisinin devam etme sürecidir.

Genel olarak petrol ülkelerindeki istikrarsızlık sebebiyle petrol fiyatlarının artması beklentilere dayalıdır. Yani psikolojiktir. Çünkü yatırımcılar “ petrol üretimi azalırsa petrol fiyatları yükselir” varsayımından yola çıkarak petrol alımına başlamaktadırlar. Aslında petrol fiyatlarının artmasının sebeplerinden birisi de , yatırımcıların gündemdeki gelişmelerden yola çıkarak petrol piyasasının yakın gelecekteki durumu hakkında kötümser beklentilere kapılması sonucu petrol alımına yönelmeleridir. Yatırımcıların bu önlem ve kazanç elde etme amaçlı davranışları , kendi kurgularını gerçekleştirmelerine sebep olmaktadır.

Ancak, Libya’da ki veya Mısır’daki durum göz önüne alındığında petrol fiyatlarında artışın ne derece kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Bir yanda savaş diğer yanda belirsizlik ve siyasi kaos br çok yatırım aracının fiyatını etkilediği gibi petrol fiyatını da etkilemektedir ve etkilemeye devam edecektir.